top of page
Signature

REGULAMIN

REGULAMIN 


1. Postanowienia ogólne regulaminu:
Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, firma Uniquepedia, Co. będąca właścicielem portalu swiatmilosci.com działająca tutaj pod marką ("Swiat Miłości")  oraz klient "Klient" korzystający z usług  "Swiat Miłości" ustalają następujące warunki świadczenia usług.

2. Zgłoszenie do "Swiat Miłości"
"Klient" ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną ze zgłoszeniem swojej osoby do biura "Swiat Miłości". "Klient" oświadcza niniejszym i zapewnia, że dane osobowe przeslane do "Swiat Miłości" są jego prawdziwymi danymi osobowymi i przekazuje "Swiat Miłości" wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie swoich danych osobowych do kontaktu prywatnego ze strony "Swiat Miłości" oraz do przedstawienia jego osoby (danych osobowych typu zdjęcie, opis, wiek, przybliżone miejsce zamieszkania), potencjalnym partnerom bedących w bazie danych "Swiat Miłości". "Klient" nie może podawać nie swoich danych osobowych.

3. Przechowywanie informacji o użytkowniku "Kliencie" - Polityka prywatności:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uniquepedia, Co. kolekcjonuje dane na temat połączeń z naszymi serwerami. Kolekcjonowane są Dane Osobowe użytkowników którzy kontaktują się z biurem "Swiat Miłości" i potwierdzą zapoznanie się z regulaminem świadczenia uslug przez "Swiat Miłości". Dane Osobowe zawierają numer IP użytkownika, jego login, email i datę połączenia, treści osobowych przesłanych do "Swiat Miłości".

Uniquepedia, Co. zastrzega sobie prawo do gromadzenia i wykorzystania do użytku własnego i podmiotów współpracujących (promocji, identyfikacji użytkownika i jego konta, reklamy oraz innych celów marketingowych) adresów emailowych, treści ogłoszeń i wypowiedzi oraz danych osobowych. Akceptacją regulaminu przy przesylaniu swojego zgłoszenia do "Swiat Miłości", "Klient" zgadza się na powyższe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Uniquepedia, Co. i jej partnerów oraz firm współpracujących, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany przy zamieszczaniu ogłoszenia, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Prawa "Klienta"
Klientowi przysługują następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
"Klient" akceptując regulamin godzi się na przetwarzanie Danych Osobowych i może wycofać tą zgodę w dowolnym momencie kontaktując sie z portalem "Swiat Miłości" wysyłając zgłoszenie. Dane Osobowe użytkownika - "Klienta" są przechowywane przez czas w którym klient współpracuje ze "Swiat Miłości".

5.Dane kontaktowe administratora
Administratorem Danych Osobowych użytkowników na portalu swiatmilosci.com jest Uniquepedia, Co. z siedzibą w New York, USA. "Klient" może  w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres biuro @ swiatmilosci.com

6. Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej:
W żadnych okolicznościach Uniquepedia, Co. nie będzie ponosić względem "Klienta" odpowiedzialności za szczególne, incydentalne lub wtórne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, wykroczeniem (w tym zaniedbaniem) i bez względu na to czy Uniquepedia, Co. został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody.

7. Cesja:
"Klient" nie może cedować niniejszej Umowy ani też jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Uniquepedia, Co. Każda próba cesji bez zgody będzie nieważna.

8. Stosowane Prawo:
Do niniejszej Umowy stosuje się kodeks cywilny USA i w świetle tego kodeksu należy je interpretować. Wszystkie spory prawne będą rozstrzygane na terenie USA.

9. Odmowa świadczenia usług dla nowego "Klienta":
Uniquepedia, Co. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług dla nowego "Klienta" bez podania przyczyny. Uniquepedia, Co. zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnie z każdym "Klientem" ceny za świadczone usługi pomiędzy Uniquepedia, Co a "Klientem".

10. Prawo własności Uniquepedia, Co.:
Wszystkie dane, informacje znajdujące się na portalu swiatmilosci.com są własnością Uniquepedia, Co., ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Uniquepedia, Co. podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym.

bottom of page